Average Price History
 • 7 days

  $0.89

 • 30 days

  $1.19

 • 60 days

  $1.35

 • 90 days

  $1.69

 • 180 days

  $1.81

 • 360 days

  $1.67

Price - Units Sold
 • $1.3296
 • $1.3195
 • $1.2289
 • $1.2782
 • $1.3380
 • $1.3673
 • $1.2372
 • $1.3471
 • $1.1270
 • $1.3970