Average Price History
 • 7 days

  $0.91

 • 30 days

  $1.10

 • 60 days

  $1.15

 • 90 days

  $1.15

 • 180 days

  $1.30

 • 360 days

  $1.58

Price - Units Sold
 • $1.93128
 • $1.22128
 • $1.19111
 • $1.27108
 • $1.21103
 • $1.39101
 • $1.87100
 • $1.8090
 • $1.9888
 • $1.2586