Average Price History
 • 7 days

  $18.15

 • 30 days

  $21.36

 • 60 days

  $22.51

 • 90 days

  $20.64

 • 180 days

  $20.08

 • 360 days

  $19.29

Price - Units Sold
 • $20.5044
 • $14.0043
 • $19.0042
 • $16.0039
 • $20.0038
 • $17.5036
 • $13.5036
 • $19.5035
 • $14.5034
 • $18.0033