Average Price History
 • 7 days

  $22.00

 • 30 days

  $21.63

 • 60 days

  $21.12

 • 90 days

  $21.27

 • 180 days

  $21.95

 • 360 days

  $21.52

Price - Units Sold
 • $6.50342
 • $7.00242
 • $7.50209
 • $6.00171
 • $5.50164
 • $8.00101
 • $8.5061
 • $11.0057
 • $22.0056
 • $5.0053