Average Price History
 • 7 days

  $20.69

 • 30 days

  $20.33

 • 60 days

  $21.20

 • 90 days

  $21.71

 • 180 days

  $19.80

 • 360 days

  $13.91

Price - Units Sold
 • $8.50888
 • $9.00824
 • $9.50609
 • $8.00419
 • $10.00383
 • $7.50306
 • $6.00306
 • $20.00293
 • $6.50260
 • $19.00244