Average Price History
 • 7 days

  $2.18

 • 30 days

  $2.24

 • 60 days

  $2.24

 • 90 days

  $2.25

 • 180 days

  $2.29

 • 360 days

  $2.32

Price - Units Sold
 • $1.11582
 • $1.10530
 • $1.15528
 • $1.16523
 • $1.19518
 • $1.12513
 • $1.06488
 • $0.98479
 • $1.09455
 • $0.96454