Average Price History
 • 7 days

  $0.97

 • 30 days

  $1.01

 • 60 days

  $1.04

 • 90 days

  $0.99

 • 180 days

  $1.04

 • 360 days

  $1.27

Price - Units Sold
 • $1.11562
 • $1.15528
 • $1.10506
 • $1.16484
 • $1.12470
 • $0.91445
 • $0.98444
 • $1.17441
 • $0.92428
 • $1.19414