Average Price History
 • 7 days

  $1.21

 • 30 days

  $1.78

 • 60 days

  $2.45

 • 90 days

  $3.10

 • 180 days

  $3.70

 • 360 days

  $3.35

Price - Units Sold
 • $2.2831
 • $5.0031
 • $2.1423
 • $5.5019
 • $2.2019
 • $1.9919
 • $2.6118
 • $2.1617
 • $2.5016
 • $2.5315