Average Price History
 • 7 days

  $0.95

 • 30 days

  $0.95

 • 60 days

  $0.92

 • 90 days

  $0.93

 • 180 days

  $0.99

 • 360 days

  $1.09

Price - Units Sold
 • $1.45124
 • $1.62100
 • $1.5487
 • $1.3385
 • $1.8981
 • $1.4180
 • $1.3479
 • $1.6175
 • $1.6774
 • $1.5673