Average Price History
 • 7 days

  $2.03

 • 30 days

  $2.17

 • 60 days

  $2.39

 • 90 days

  $2.54

 • 180 days

  $2.63

 • 360 days

  $2.49

Price - Units Sold
 • $2.2945
 • $8.0041
 • $1.8037
 • $5.0033
 • $15.5033
 • $2.4031
 • $1.3930
 • $1.8829
 • $2.1928
 • $2.0027