Average Price History
 • 7 days

  $1.72

 • 30 days

  $1.76

 • 60 days

  $1.76

 • 90 days

  $1.76

 • 180 days

  $1.76

 • 360 days

  $1.76

Price - Units Sold
 • $1.7235
 • $1.7434
 • $1.7333
 • $1.7022
 • $1.7922
 • $1.8217
 • $1.5913
 • $1.6812
 • $1.6212
 • $1.6111