Average Price History
 • 7 days

  $0.99

 • 30 days

  $1.02

 • 60 days

  $1.09

 • 90 days

  $1.09

 • 180 days

  $1.14

 • 360 days

  $1.27

Price - Units Sold
 • $1.5691
 • $1.6884
 • $1.5182
 • $1.5082
 • $1.5476
 • $1.6775
 • $1.4873
 • $1.5570
 • $1.4565
 • $1.4962