Average Price History
 • 7 days

  $4.50

 • 30 days

  $4.60

 • 60 days

  $5.12

 • 90 days

  $4.99

 • 180 days

  $5.06

 • 360 days

  $4.67

Price - Units Sold
 • $5.50240
 • $5.00139
 • $6.0088
 • $6.5043
 • $7.0024
 • $4.6021
 • $1.9116
 • $4.4415
 • $3.7515
 • $3.4514