Average Price History
 • 7 days

  $1.64

 • 30 days

  $1.67

 • 60 days

  $1.67

 • 90 days

  $1.72

 • 180 days

  $1.77

 • 360 days

  $1.68

Price - Units Sold
 • $1.1640
 • $0.8835
 • $1.6935
 • $2.1633
 • $2.4529
 • $1.4327
 • $1.4826
 • $1.5024
 • $1.5424
 • $1.4424