Average Price History
 • 7 days

  $1.87

 • 30 days

  $1.79

 • 60 days

  $1.65

 • 90 days

  $1.56

 • 180 days

  $1.54

 • 360 days

  $1.63

Price - Units Sold
 • $1.46826
 • $1.45656
 • $1.38519
 • $1.43513
 • $1.47501
 • $1.58489
 • $1.52479
 • $1.40453
 • $1.57448
 • $1.60443