Average Price History
 • 7 days

  $19.47

 • 30 days

  $18.61

 • 60 days

  $18.12

 • 90 days

  $17.67

 • 180 days

  $17.22

 • 360 days

  $17.68

Price - Units Sold
 • $19.5097
 • $17.0097
 • $18.5097
 • $12.5094
 • $12.0091
 • $9.0085
 • $11.0084
 • $19.0084
 • $8.5082
 • $14.0081