Average Price History
 • 7 days

  $18.86

 • 30 days

  $17.95

 • 60 days

  $18.03

 • 90 days

  $17.73

 • 180 days

  $16.89

 • 360 days

  $12.94

Price - Units Sold
 • $9.00123
 • $10.00105
 • $11.0099
 • $12.0088
 • $9.5087
 • $11.5078
 • $10.5075
 • $18.0072
 • $12.5062
 • $7.0060