Average Price History
 • 7 days

  $1.55

 • 30 days

  $1.73

 • 60 days

  $1.67

 • 90 days

  $1.78

 • 180 days

  $1.84

 • 360 days

  $1.79

Price - Units Sold
 • $1.5673
 • $1.7264
 • $1.8062
 • $1.9360
 • $1.7054
 • $1.7152
 • $1.2652
 • $1.7451
 • $1.4950
 • $1.2146