Average Price History
 • 7 days

  $1.41

 • 30 days

  $1.68

 • 60 days

  $1.60

 • 90 days

  $1.48

 • 180 days

  $1.39

 • 360 days

  $1.19

Price - Units Sold
 • $1.0388
 • $0.9087
 • $0.9185
 • $0.6175
 • $0.6671
 • $0.6968
 • $0.8865
 • $0.7065
 • $0.9364
 • $0.6564