Average Price History
 • 7 days

  $0.68

 • 30 days

  $0.62

 • 60 days

  $0.63

 • 90 days

  $0.63

 • 180 days

  $0.63

 • 360 days

  $0.67

Price - Units Sold
 • $0.62871
 • $0.60767
 • $0.45761
 • $0.63744
 • $0.72737
 • $0.61733
 • $0.59713
 • $0.66690
 • $0.64682
 • $0.69677