Average Price History
 • 7 days

  $57.76

 • 30 days

  $58.20

 • 60 days

  $52.42

 • 90 days

  $54.45

 • 180 days

  $59.22

 • 360 days

  $53.85

Price - Units Sold
 • $7.5057
 • $30.0050
 • $45.0044
 • $38.0040
 • $34.5039
 • $2.8538
 • $3.0738
 • $33.5037
 • $8.5035
 • $23.0033