Average Price History
 • 7 days

  $38.49

 • 30 days

  $32.50

 • 60 days

  $29.72

 • 90 days

  $28.07

 • 180 days

  $26.57

 • 360 days

  $25.48

Price - Units Sold
 • $5.00172
 • $5.50164
 • $6.0096
 • $22.5092
 • $21.0090
 • $22.0086
 • $19.5085
 • $23.0080
 • $21.5078
 • $20.0068