Average Price History
 • 7 days

  $2.41

 • 30 days

  $2.20

 • 60 days

  $2.05

 • 90 days

  $2.19

 • 180 days

  $2.05

 • 360 days

  $1.90

Price - Units Sold
 • $1.3367
 • $0.8140
 • $1.3440
 • $1.6739
 • $1.4039
 • $1.3538
 • $1.7437
 • $1.5935
 • $1.6135
 • $1.3033