Average Price History
 • 7 days

  $1.08

 • 30 days

  $1.38

 • 60 days

  $1.48

 • 90 days

  $1.53

 • 180 days

  $1.77

 • 360 days

  $1.88

Price - Units Sold
 • $1.67140
 • $1.71135
 • $1.70109
 • $1.52105
 • $1.68100
 • $1.5998
 • $1.6993
 • $1.6390
 • $1.4479
 • $1.5479