Average Price History
 • 7 days

  $0.91

 • 30 days

  $0.89

 • 60 days

  $0.85

 • 90 days

  $0.85

 • 180 days

  $0.90

 • 360 days

  $0.97

Price - Units Sold
 • $1.71141
 • $1.67140
 • $1.69136
 • $1.52129
 • $1.70119
 • $1.68110
 • $1.62109
 • $1.59105
 • $1.65102
 • $1.6398