Average Price History
 • 7 days

  $139.72

 • 30 days

  $126.53

 • 60 days

  $85.60

 • 90 days

  $77.73

 • 180 days

  $61.74

 • 360 days

  $38.70

Price - Units Sold
 • $1.9978
 • $1.8477
 • $1.9673
 • $1.6659
 • $1.9059
 • $1.8156
 • $2.0653
 • $2.4551
 • $2.0951
 • $1.8850