Average Price History
 • 7 days

  $1.26

 • 30 days

  $1.57

 • 60 days

  $2.53

 • 90 days

  $2.70

 • 180 days

  $3.45

 • 360 days

  $2.56

Price - Units Sold
 • $1.1684
 • $1.1076
 • $1.1562
 • $1.2158
 • $1.1954
 • $1.1853
 • $1.0951
 • $1.3047
 • $1.1145
 • $1.6642