Average Price History
 • 7 days

  $31.35

 • 30 days

  $29.32

 • 60 days

  $28.72

 • 90 days

  $27.24

 • 180 days

  $25.66

 • 360 days

  $19.23

Price - Units Sold
 • $6.50550
 • $8.00508
 • $7.50451
 • $7.00439
 • $12.00424
 • $11.50416
 • $5.50387
 • $9.00365
 • $8.50341
 • $12.50328