Average Price History
 • 7 days

  $1.08

 • 30 days

  $1.39

 • 60 days

  $1.37

 • 90 days

  $1.35

 • 180 days

  $1.53

 • 360 days

  $1.52

Price - Units Sold
 • $1.5067
 • $1.5167
 • $1.4666
 • $1.4965
 • $1.5462
 • $1.5553
 • $1.5252
 • $1.6451
 • $1.4850
 • $1.5949