Average Price History
 • 7 days

  $1.55

 • 30 days

  $1.39

 • 60 days

  $1.28

 • 90 days

  $1.37

 • 180 days

  $1.71

 • 360 days

  $1.75

Price - Units Sold
 • $7.00262
 • $8.00199
 • $6.50171
 • $8.50141
 • $7.50138
 • $9.0090
 • $5.5089
 • $6.0081
 • $9.5061
 • $5.0048