Average Price History
 • 7 days

  $1.80

 • 30 days

  $1.77

 • 60 days

  $1.66

 • 90 days

  $1.63

 • 180 days

  $1.53

 • 360 days

  $1.42

Price - Units Sold
 • $0.78861
 • $0.75770
 • $0.77735
 • $0.80723
 • $0.74718
 • $0.73680
 • $0.98671
 • $0.72656
 • $0.71654
 • $0.76644