Average Price History
 • 7 days

  $1.03

 • 30 days

  $0.98

 • 60 days

  $0.99

 • 90 days

  $1.00

 • 180 days

  $1.03

 • 360 days

  $1.23

Price - Units Sold
 • $1.28569
 • $1.33541
 • $1.25505
 • $1.35481
 • $1.24460
 • $1.42459
 • $1.36459
 • $1.40451
 • $1.29451
 • $1.30449