Average Price History
 • 7 days

  $1.79

 • 30 days

  $2.24

 • 60 days

  $2.42

 • 90 days

  $2.56

 • 180 days

  $3.09

 • 360 days

  $3.32

Price - Units Sold
 • $5.00333
 • $5.50187
 • $3.07153
 • $2.98150
 • $3.00145
 • $2.37110
 • $2.99106
 • $3.03103
 • $3.20100
 • $2.8499