Average Price History
 • 7 days

  $3.13

 • 30 days

  $3.00

 • 60 days

  $2.98

 • 90 days

  $2.98

 • 180 days

  $2.96

 • 360 days

  $2.86

Price - Units Sold
 • $2.12138
 • $2.76136
 • $2.72130
 • $2.86115
 • $2.48104
 • $2.06103
 • $2.94103
 • $1.99102
 • $2.6698
 • $2.7797