Average Price History
 • 7 days

  $49.77

 • 30 days

  $42.50

 • 60 days

  $42.13

 • 90 days

  $42.15

 • 180 days

  $38.07

 • 360 days

  $33.49

Price - Units Sold
 • $7.00182
 • $7.50134
 • $6.50128
 • $9.5093
 • $5.5088
 • $8.0087
 • $10.0073
 • $6.0063
 • $10.5056
 • $9.0049